ДОГОВІР ПРО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧУ ТА КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

При нажатии на соответствующий документ (відселені зелёнім) открівается его текст!!!

Договір про постачання електричної енергії споживачу електропостачальником ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС І КО»

Заява-приєднання до Договору про постачання електричної енергії споживачу електропостачальником ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС І КО»

Комерційна пропозиція №1 до Договору про постачання електричної енергії споживачу електропостачальником ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС І КО»

Комерційна пропозиція №2 до Договору про постачання електричної енергії споживачу електропостачальником ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС І КО»

Комерційна пропозиція №…. до Договору про постачання електричної енергії споживачу електропостачальником ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС І КО»

Приклад-роз’яснення виставлення рахунку за електричну енергію, який отримують споживачі, із поясненням кожного елементу рахунка

Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії.

Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання обумовлений у договорі споживача з постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії (ППКОЕЕ) або з оператором системи, при виконанні ним функцій ППКОЕЕ.

Порядок оплати спожитої електричної енергії обумовлений у відповідній комерційній пропозиції електропостачальника ТОВ «ЕНЕРГОЕСУРС І КО», яка обрана споживачем.

Порядок зміни електропостачальника.

 

Зміна споживачем електропостачальника відбувається відповідно до процедури, що регламентована розділом VI Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Порядок відключення/відновлення електроживлення споживача.

Відключення/відновлення електроживлення споживача здійснюється відповідно до процедури, що регламентована розділом VIІ Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Права споживачів, передбачені чинним законодавством.

Права споживачів обумовлені нормами статтею 58 розділу XII ЗУ «Про ринок електричної енергії» та частиною 5.5. розділу V Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Зокрема, споживач електричної енергії має право:

1) на приєднання власних електроустановок до мереж оператора системи або іншого власника електромереж у порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу або Кодексом системи передачі;

2) на вибір електропостачальника;

3) на вибір комерційних пропозицій з різними тарифними планами;

4) одночасно мати більше одного укладеного договору про постачання електричної енергії споживачу за умови дотримання цих Правил та Кодексу комерційного обліку. При цьому договір про постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником;

5) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами за Правилами ринку та на організованих сегментах ринку за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - додатково договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку в електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за цими Правилами;

6) отримувати якісні послуги з розподілу (передачі), постачання та комерційного обліку електричної енергії;

7) змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та цими Правилами;

8) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;

9) отримувати інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її розподілу та споживання;

10) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;

11) на відшкодування збитків відповідно до умов договору та законодавства України, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання та якості електричної енергії;

12) на звернення до електропостачальника з питання змін договірних умов у порядку, передбаченому цими Правилами;

13) на доступ до встановлених поза межами об’єкта споживача розрахункових засобів вимірювання та інформації, яка зберігається в первинній базі даних електронних багатофункціональних розрахункових засобів вимірювання;

14) на отримання від оператора системи відшкодування в межах обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж, які спільно зі споживачем використовуються оператором системи;

15) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору про постачання електричної енергії споживачу;

16) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення цих змін та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником без оплати передбачених договором штрафних санкцій за його дострокове припинення;

17) на передачу функцій експлуатації своїх електроустановок на підставі окремого договору іншій організації, яка має право на здійснення такої діяльності;

18) на повернення від оператора системи розподілу, який розподіляє електричну енергію субспоживачу, коштів за розподіл необлікованої засобами вимірювальної техніки субспоживача електричної енергії, а від субспоживача - вартості цієї електричної енергії;

19) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених Правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

20) на відшкодування збитків, які виникли через дії чи бездіяльність субспоживача, електропостачальника, власника мереж, оператора малої системи розподілу, оператора системи, постачальника послуг комерційного обліку.

Також, непобутовий споживач має право на організацію додаткових площадок вимірювання за однією адресою згідно з узгодженими з відповідним оператором системи проектними рішеннями. При цьому проектом має бути виключена можливість приєднання до електричних мереж на додаткових (окремих) площадках вимірювання електроустановок або струмоприймачів, не передбачених проектом.

Побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».ДОГОВІР ПРО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧУ ТА КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ